QUALITÉ

Au début des années 2000, nous avons établi et mis en œuvre un système de gestion de qualité conformément aux dispositions de la norme internationale ISO 9001. Ce standard de qualité a fourni à notre entreprise une base solide pour le développement et a mis le Client au cœur de nos activités en subordonnant tous les domaines d’activité aux exigences de celui-ci. La qualité supérieure de nos services a contribué au renforcement de la confiance et a permis d’augmenter notre avantage concurrentiel sur l’immense marché mondial.
Depuis 2015, nous possédons aussi le certificat EAC attestant la conformité du produit aux normes de qualité et de sécurité en vigueur sur les marchés des états membres de l’Union Douanière ou bien de la Russie, du Kazakhstan, de la Biélorussie, de l’Arménie et du Kirghizistan. Ce document permet de réaliser les opérations commerciales et les livraisons sur le territoire des pays énumérés ci-avant.

ISO

Ze względu na światowe trendy w gospodarce, a w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i ciągłe podnoszenie wymagań oraz oczekiwań w zakresie poziomu jakości produktów, MAR-MOT sp. z o.o. od lat funkcjonuje i rozwija się zgodnie z wymogami normy ISO 9001.
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 pozwolił spółce MAR-MOT na osiągnięcie wysokiego poziomu ładu organizacyjnego.
Obrazuje to w pełni zidentyfikowana i sparametryzowana mapa procesów realizowanych w spółce i jej otoczeniu. Jasno wyznaczone zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk, które stanowią podstawę do zapewnienia poprawności funkcjonowania wszystkich procesów i pozwalają w sposób ciągły prowadzić prace nad dalszym rozwojem i optymalizacją.
Poprawne funkcjonowanie firmy we wszystkich jej obszarach sprawia, że Klienci są bardziej zadowoleni z produktów, usług i obsługi, a pracownicy z codziennej pracy. Nasze projakościowe podejście doceniają również partnerzy biznesowi, co owocuje długotrwałą współpracą i sprawnością w rozwiązywaniu problemów.

EAC

MAR-MOT sp. z o.o. od lat działa na rynku międzynarodowym. Dla usprawnienia współpracy z Klientami z krajów Unii Euroazjatyckiej uzyskała certyfikat EAC. Jest to certyfikat wydawany przez Komisję Unii Celnej, potwierdzający zgodność produktu z normami i standardami jakości oraz bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach:

  • Rosji,
  • Kazachstanu,
  • Białorusi,
  • Armenii,
  • Kirgistanu.

Certyfikat ten pozwala spółce MAR-MOT na sprzedaż rodziny wyrobów, objętych certyfikatem, na rynkach państw należących do Unii Celnej. Certyfikat EAC jest ważnym, w świetle obowiązującego na terenie Unii Celnej prawa, dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobów spółki z wymogami i pozwala nam na:

  • ograniczenie formalności celnych do minimum, a tym samym usprawnienie działań eksportowych, „Czas to pieniądz!”;
  • dalsze budowania pozytywnego wizerunku MAR-MOT sp. z o.o. na rynkach Unii Celnej;
  • usprawnia proces wprowadzania nowych produktów na rynek całej Unii Celnej.