Jakość

Na początku XXI w wdrożyliśmy i ustanowiliśmy system zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Ten standard jakości dostarczył firmie solidne podstawy do ciągłego rozwoju i postawił na pierwszym miejscu Klienta, podporządkowując wszystkie obszary działalności jego wymaganiom. Najwyższy poziom jakości przyczynił się do wzrostu zaufania oraz pozwolił firmie zwiększyć jej przewagę konkurencyjną na ogromnym rynku światowym.
Od 2015 roku posiadamy również certyfikat EAC, potwierdzający zgodność produktu z normami i standardami jakości i bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach państw należących do Unii Celnej, czyli Rosji, Kazachstanu, Białorusi, Armenii i Kirgistanu. Dokument ten umożliwia realizację transakcji handlowych, w tym także dostaw, na terenie wyżej wymienionych krajów.

ISO

Ze względu na światowe trendy w gospodarce, a w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i ciągłe podnoszenie wymagań oraz oczekiwań w zakresie poziomu jakości produktów, MAR-MOT sp. z o.o. od lat funkcjonuje i rozwija się zgodnie z wymogami normy ISO 9001.
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 pozwolił spółce MAR-MOT na osiągnięcie wysokiego poziomu ładu organizacyjnego.
Obrazuje to w pełni zidentyfikowana i sparametryzowana mapa procesów realizowanych w spółce i jej otoczeniu. Jasno wyznaczone zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk, które stanowią podstawę do zapewnienia poprawności funkcjonowania wszystkich procesów i pozwalają w sposób ciągły prowadzić prace nad dalszym rozwojem i optymalizacją.
Poprawne funkcjonowanie firmy we wszystkich jej obszarach sprawia, że Klienci są bardziej zadowoleni z produktów, usług i obsługi, a pracownicy z codziennej pracy. Nasze projakościowe podejście doceniają również partnerzy biznesowi, co owocuje długotrwałą współpracą i sprawnością w rozwiązywaniu problemów.

EAC

MAR-MOT sp. z o.o. od lat działa na rynku międzynarodowym. Dla usprawnienia współpracy z Klientami z krajów Unii Euroazjatyckiej uzyskała certyfikat EAC. Jest to certyfikat wydawany przez Komisję Unii Celnej, potwierdzający zgodność produktu z normami i standardami jakości oraz bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach:

  • Rosji,
  • Kazachstanu,
  • Białorusi,
  • Armenii,
  • Kirgistanu.

Certyfikat ten pozwala spółce MAR-MOT na sprzedaż rodziny wyrobów, objętych certyfikatem, na rynkach państw należących do Unii Celnej. Certyfikat EAC jest ważnym, w świetle obowiązującego na terenie Unii Celnej prawa, dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobów spółki z wymogami i pozwala nam na:

  • ograniczenie formalności celnych do minimum, a tym samym usprawnienie działań eksportowych, „Czas to pieniądz!”;
  • dalsze budowania pozytywnego wizerunku MAR-MOT sp. z o.o. na rynkach Unii Celnej;
  • usprawnia proces wprowadzania nowych produktów na rynek całej Unii Celnej.