КАЧЕСТВО

В начале XXI ст. мы внедрили систему управления качеством в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001. Этот стандарт качества предоставил компании прочную основу для постоянного развития и поставил на первое место клиента, подчиняя все сферы деятельности его требованиям. Высочайший уровень качества способствовал росту доверия и позволил компании увеличить свое конкурентное преимущество на огромном мировом рынке.
С 2015 года мы также располагаем сертификатом EAC, подтверждающим соответствие продукции нормам и стандартам качества и безопасности, действующим на рынках стран Таможенного союза, а именно России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизской Республики. Этот документ позволяет осуществлять коммерческие операции, включая поставки, в вышеупомянутых странах.

ISO

Ze względu na światowe trendy w gospodarce, a w szczególności w przemyśle motoryzacyjnym i ciągłe podnoszenie wymagań oraz oczekiwań w zakresie poziomu jakości produktów, MAR-MOT sp. z o.o. od lat funkcjonuje i rozwija się zgodnie z wymogami normy ISO 9001.
System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 pozwolił spółce MAR-MOT na osiągnięcie wysokiego poziomu ładu organizacyjnego.
Obrazuje to w pełni zidentyfikowana i sparametryzowana mapa procesów realizowanych w spółce i jej otoczeniu. Jasno wyznaczone zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk, które stanowią podstawę do zapewnienia poprawności funkcjonowania wszystkich procesów i pozwalają w sposób ciągły prowadzić prace nad dalszym rozwojem i optymalizacją.
Poprawne funkcjonowanie firmy we wszystkich jej obszarach sprawia, że Klienci są bardziej zadowoleni z produktów, usług i obsługi, a pracownicy z codziennej pracy. Nasze projakościowe podejście doceniają również partnerzy biznesowi, co owocuje długotrwałą współpracą i sprawnością w rozwiązywaniu problemów.

EAC

MAR-MOT sp. z o.o. od lat działa na rynku międzynarodowym. Dla usprawnienia współpracy z Klientami z krajów Unii Euroazjatyckiej uzyskała certyfikat EAC. Jest to certyfikat wydawany przez Komisję Unii Celnej, potwierdzający zgodność produktu z normami i standardami jakości oraz bezpieczeństwa obowiązującymi na rynkach:

  • Rosji,
  • Kazachstanu,
  • Białorusi,
  • Armenii,
  • Kirgistanu.

Certyfikat ten pozwala spółce MAR-MOT na sprzedaż rodziny wyrobów, objętych certyfikatem, na rynkach państw należących do Unii Celnej. Certyfikat EAC jest ważnym, w świetle obowiązującego na terenie Unii Celnej prawa, dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobów spółki z wymogami i pozwala nam na:

  • ograniczenie formalności celnych do minimum, a tym samym usprawnienie działań eksportowych, „Czas to pieniądz!”;
  • dalsze budowania pozytywnego wizerunku MAR-MOT sp. z o.o. na rynkach Unii Celnej;
  • usprawnia proces wprowadzania nowych produktów na rynek całej Unii Celnej.